BIEDRONKI

Grupa dzieci 4 letnich. Jako jedyny oddział czynny jest 10 godzin. Pracuje tu dwóch nauczycieli. Dzieci objęte są zajęciami dodatkowymi poza podstawą programową: rytmiką, religią. Nie odbywają się zajęcia z języka obcego z powodu braku nauczyciela z kwalifikacjami. Dzieci z tej grupy korzystają z posiłków przygotowanych w kuchni przedszkolnej; ponadto w ramach zajęć z podstawy programowej korzystają ze wszystkich atrakcji organizowanych przez przedszkole we współpracy z Rodzicami / wycieczki, pikniki, bale, spotkania i uroczystości świąteczne/.
Przedszkolowo.pl logo